Основни направления в дейността на фирмата

АДЛ ООД е Оторизиран Партньор на XEROX Ltd. от 1990 година и е една от първите частни фирми, сключили договор за доставка и разпространение продуктите на Xerox в страната. Дружеството е специализирано в доставка и сервиз на офис и документообработващо оборудване.

Нашата цел е да осигурим професионални документни услуги и решения във всички сфери и по този начин да допринася за подобрената ефективност и производителност в организациите на своите клиенти и партньори.

Широката гама продукти, предлагани на българския пазар и опита на компанията и нейните специалисти дават възможност за внедряване на технически решения за модернизиране и автоматизиране процесите на документообработка и комуникация - създаване на високо-качествени документи, редактиране, обработка, размножаване, сканиране, обмен на документи и информация в цифров и печатен вид, архивиране, дигитализация и други.

Продукти и услуги

 • Производствени печатащи системи
 • Копирни машини и системи – за черно-бял и пълноцветен печат
 • Принтери – за черно-бял и пълноцветен печат
 • Многофункционални устройства
 • Скенери
 • Широкоформатни инженерни системи и плотери
 • Специализиран софтуер
 • Системна интеграция в областта на информационните технологии – анализ, проектиране и внедряване
 • Сервизно обслужване и поддръжка
 • Аутсорсинг на копирни и печатни услуги
 • Оборудване под наем, лизинг

 

Сервиз и сервизни възможности

Сервизната организация на „АДЛ” ООД – „Инфо-АДЛ“ ЕООД е оторизиран сервизен партньор на Xerox Ltd. и има изградена сервизна мрежа за гаранционно и извънгаранционно обслужване, техническа поддръжка и доставка на консумативи на територията на цялата страна. Сервизните бази разполагат с висококвалифицирани специалисти, преминали курсове на обучение, сервизна документация и складови наличности от консумативи и резервни части за посрещане на необходимостта от бърза сервизна реакция.

Дружеството е специализирано в инсталацията и техническата поддръжка на принтери, скенери, многофункционални копирни машини и устройства, печатни производствени и пълноцветни системи на територията на Република България.