• Гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на офис техника и производствени печатащи системи
  • Пълно сервизно обслужване, включващо всички технологични разходи за експлоатация и поддръжка – консумативи, резервни и консумативни части, периодична профилактика и контролно-технически прегледи, сервизен труд, транспорт и др.
  • Системна интеграция в областта на информационните технологии – анализ, проектиране и внедряване
  • Техника под наем, лизинг
  • Архивиране и дигитализация
  • Аутсорсинг на печатни и копирни услуги
  • Предоставяне на комплексни услуги за печат, размножаване и сканиране чрез внедряване на хардуерни-софтуерни решения
  • Изпълнение и внедряване на проекти за управление на печатни услуги (MPS - Managed Print Services)