Avision AD240U

  • Офис скенер
  • Тип сканиране: През подаващо устройство
  • Формат А4
  • Скорост: 30 стр./мин. А4; 60 изоб./мин А4.
  • Дневно натоварване: 6000 стр./ден