Avision AD250

  • Офис скенер
  • Тип сканиране: През подаващо устройство
  • Формат А4
  • Скорост: 50 стр./мин. А4; 100 изоб./мин А4.
  • Дневно натоварване: 11 000 стр./ден